InnerConnect

Praktijk voor Reflexzonetherapie, Haptonomie en Massagetherapie


Your Subtitle text

Preventieve Therapie

Preventieve Therapie

Preventieve Therapie is het toepassen van reflexzonetherapie, haptonomie, massagetherapie en leefstijlcoaching gericht op gezond blijven en gezond ouder worden.

Door middel van reflexzonetherapie, haptonomie en massagetherapie stimuleer ik je zelfgenezend vermogen en belastbaarheid.

Leefstijlcoaching omvat het geven van adviezen aan de hand van het opstellen, bewaken, evalueren en zonodig bijstellen van een persoonlijk actieplan. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het persoonlijk actieplan berust bij de cliënt. Dit betreft onder meer het gebruik van gezonde voeding, verstandig bewegen gericht op het verhogen van je belastbaarheid, leren luisteren naar je lichaam en de verbinding versterken met je innerlijke zelf (“inner-connect”). In het hier-en-nu zijn, bewust bewegen en meer leren leven vanuit je gevoel en minder vanuit je hoofd, brengt je dichter bij jezelf en helpt bij het omgaan met stress, moeilijke situaties, teleurstelling, boosheid en pijn. 

De therapeut ondersteunt de cliënt bij het zelf verantwoordelijkheid nemen voor eigen gezondheid en welbevinden.

De aanpak is integraal en holistisch, d.w.z. gericht op lichaam, geest, ziel en de sociale omgeving. Verder is de aanpak proactief en complementair, d.w.z. gericht op het voorkomen van ziekte en het verbeteren van de kwaliteit van leven door toepassing van de natuurgerichte principes (prikkeloverdracht, drainage, voeding, energie en psyche).